Curacao

CURACAOresor

Jag har bott på Curacao i 10 år och känner ön mycket väl.
Reser dit då och då så jag är bra uppdaterad.
Framförr allt är jag behjälplig med tips om vad man inte bör missa
samt…